Waarom werkt de inzet van paarden zo krachtig bij het coachen?

Een paard is een vluchtdier dat in een groep leeft. In een coachsessie wordt het natuurlijke gedrag van een paard als vlucht- en kuddedier ingezet en dat maakt het coachen zeer krachtig en direct. Maar waarom?

1. Meesters in non-verbale communicatie

Paarden zijn meesters in non-verbale communicatie en het lezen daarvan. Dit heeft te maken met de rol van het paard als vlucht- en kuddedier. Als vluchtdier scant een paard zijn omgeving voortdurend op mogelijk gevaren. Om dit te bepalen hebben paarden een zeer fijngevoelige intuïtie ontwikkeld. Want voor een vluchtdier kan een fout of verkeerde inschatting zijn dood betekenen.

Via hun scherpe zintuigelijke waarnemingen (geur, geluid, tast, zicht en smaak) weten zij precies hoe hun omgeving eruit ziet en of het veilig is.

2. Spiegeling door sociale facilitatie

Een paard is een kuddedier dat overleeft door samen te leven in een groep. Zodra jij in de ring stapt, zal het paard jou beschouwen als potentieel nieuw lid van zijn kudde. Hij wil weten of jij veilig bent om aan te sluiten en wat jouw positie in de kudde is. Sociale facilitatie is het kopiëren van gedrag voor veiligheid. In een kudde zie je vaak als 1 paard gaat liggen of rollen, meerdere paarden dit ook gaan doen.

Sociale facilitatie komt ook voor tussen mensen. In een gesprek nemen mensen bijvoorbeeld vaak onbewust dezelfde houding aan. Dit doen zij om zichzelf op hun gemak te stellen. Voor paarden geldt hetzelfde. Dit is de reden waarom paarden gaan spiegelen.

3. Spiegeling van incongruent gedrag met gevoel

Mensen zijn zo knap in denken, dat we zelfs in staat zijn om gevoelens en emoties weg te denken en te onderdrukken. Door niet meer naar ons gevoel te luisteren, verliezen we de verbinding onszelf. Het onderdrukte vormt van binnen echter een blokkade dat voor paarden waarneembaar blijft. Op die manier vormen wij door de ogen van een paard een mogelijk gevaar: je straalt iets van buiten uit wat niet overeenkomt met wat je van binnen voelt. Dit noemen we incongruentie.

In een coachsessie gaat het paard deze spanning in zijn gedrag spiegelen. Bijvoorbeeld door te gapen, heel beweeglijk gedrag te vertonen, stokstijf te blijven staan of continu te willen rollen. De paardencoach benoemt dit gedrag en vertelt in welke omstandigheden een paard dit gedrag normaal vertoont. Zo vormt het paardengedrag voor jou een sleutel om makkelijk toegang te krijgen tot onbewuste stukken.

4. Directe feedback in het gedrag van het paard

Een paard spiegelt direct veranderingen in jouw houding, gedrag of uitstraling. Zodra jij de spiegeling -en daarmee de emoties en gevoelens in jezelf- kunt erkennen, gaat het paard over naar ander gedrag. Op dat moment is jouw gedrag weer congruent met wat je voelt en is de spanning gezien. De paardencoach helpt jou tot inzichten te komen en eventueel bepaalde overtuigingen hierover los te laten.

5. Puur en oordeel vrij

Een paard reageert alleen wat er op dat moment is en speelt. Dit maakt de boodschap voor jou zo puur en oordeel vrij dat het gelijk binnenkomt. Een paard heeft geen mening over jou of andere voorkennis.

6. Los van vaste gedragspatronen doordat paarden op andere lagen communiceren

Wij mensen zitten voornamelijk veel in ‘mind’, ons hoofd. Paarden communiceren juist op andere bewustzijnslagen. Omdat wij dat niet meer gewend zijn en dit nieuw is, sta ja tijdens een coachsessie in je puurste vorm los van je normale, vaste gedragspatronen.