Voor wie is paardencoaching interessant?

Paardencoaching gaat om persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Het is geschikt voor iedereen die aan zichzelf wil werken om beter in zijn kracht te staan. Je kracht vind je in jouw centrum. Hier is innerlijke rust en vrijheid.

Je kunt bij Center Stone terecht om

  • inzicht(en) te krijgen in bepaalde gedragspatronen en overtuigingen
  • je bewust te worden van gevoelens en emoties die daarbij horen
  • antwoorden te vinden op thema’s waar je in het dagelijks leven tegen aan blijft aanlopen
  • het leren loslaten van bepaalde gedragspatronen, gedachten en overtuigingen
  • in het centrum van je kracht te leren staan en te blijven
  • voor innerlijke rust

Teamcoaching

Paardencoaching is ook geschikt voor teamcoaching. Teamcoaching met de inzet van paarden geeft inzicht hoe een team als geheel functioneert. De directe en eerlijke reactie van het paard op het team brengt naadloos naar voren welke kwaliteiten er binnen het team zijn, wie welke positie inneemt en welke knelpunten en spanningen er mogelijk zijn. Het paard spiegelt dit feilloos in zijn gedrag. Hoe minder spanningen binnen het team, hoe bereidwilliger het paard zal meewerken. Zo vormt het gedrag van het paard een sleutel voor het team om beter samen te werken.

Je hebt geen ervaring met paarden

Voor paardencoaching is het irrelevant of je geen of juist wel ervaring hebt met paarden. Het proces draait namelijk om jou. Het is een coachsessie waarbij de coach gebruikt maakt van het paardengedrag als coachtool. De paardencoach coacht jou in samenwerking met het paard en gebruikt daarbij bepaalde coachvragen en -technieken.

In een sessie kan de paardencoach jou vragen om een oefening met het paard te doen. Daarin bestaat geen goed of fout, omdat het gaat om wat er op dat moment bij jou wordt opgeroepen. De paardencoach werkt met betrouwbare paarden en zorgt voor een veilig situatie om met de paarden te werken.

Je hebt juist veel ervaring met paarden

Ook als je veel ervaring met paarden hebt en vooral veel kennis hebt over paardengedrag, is het bijzonder interessant om een coachsessie te ervaren. Waar veel trainingsmethodes uiteindelijk gericht zijn om het paard door mensen gewenst gedrag te laten vertonen, zijn de inzichten die je meeneemt uit een coachsessie een volgende stap.

Waarom vertoont het paard een bepaald gedrag bij jou? In plaats van op het paard en diens ontwikkeling gericht te zijn, kijk je nu naar je eigen proces en ontwikkeling. Dat is werkelijk een andere ervaring. Je wordt je bewust van het stuk dat het paard jou spiegelt. Je eigen kennis over paardengedrag zal dit in een coachsessie helpen versterken.