Teamcoaching

Teamcoaching geeft waardevolle inzichten in de dynamiek en het functioneren van een team of groep. Door hierbij te werken met paarden komen knelpunten binnen het team op een gemakkelijke manier aan het licht. Voor een paard is een kudde een goed georganiseerd systeem waarin rangordes en functies duidelijk zijn. Op een disbalans in dit systeem zal het paard direct reageren. Zijn pure en onbevooroordeelde feedback maken paardencoaching voor teams interessant en bijzonder leerzaam!

Wat kun je verwachten?

Tijdens een teamcoachingsessie bij Center Stone Paardencoaching krijg je inzicht in:

  • jouw kwaliteiten en die van andere teamleden
  • jouw functie binnen het team
  • eventuele spanningen binnen het team
  • besluitvorming binnen het team
  • de manier van samenwerken en hoe je dit kunt verbeteren

Hoe werkt het?

Tijdens een teamtraining gebeurt er veel. Teamopdrachten vormen belangrijke sleutels om inzicht in het team te krijgen. Wie neemt bijvoorbeeld de leiding? Wie past zich snel aan? Hoe verloopt de communicatie in de groep? Hoe komt de besluitvorming tot stand? Het paard loopt tijdens de sessie los in de ring en reageert op het team. Uit zijn reactie valt veel te leren. De paardencoach helpt het gedrag dat het paard vertoont te vertalen en kijkt naar wat er op dat moment in het team gebeurt.

Stel je bijvoorbeeld een team voor waarbij de samenwerking niet stroomt. Er zijn meningsverschillen, onuitgesproken zaken of gevoelens. In zo’n team zal veel spanning zijn waarbij het paard hoogstwaarschijnlijk niet meewerkt. Misschien wil het paard helemaal geen contact maken. De kunst is om de sleutel te vinden zodat het paard zich wel wil aansluiten en uiteindelijk meewerkt.

Durft iemand zich niet uit te spreken in het team of onderdrukt zijn gevoelens? Dan kan het gebeuren dat het paard juist bij deze deelnemer gaat staan en bijvoorbeeld begint te gapen om de spanning binnen het team af te vloeien. De coach benoemt dit gedrag van het paard en vraagt de deelnemer naar iets wat op dat moment werd gedaan of besproken. Dit loopt vaak feilloos in elkaar over en maakt het voor deelnemers makkelijker om zich uit te spreken.

Leren van natuurlijke paardengedrag

Als team leer je samen te werken met het paard. Bij de eerste ontmoeting met het team (“de kudde”) wil het paard weten of het veilig is om zich aan te sluiten. Een paard reageert hiermee vanuit zijn natuurlijke gedrag als vlucht- en kuddedier. Het aansluiten bij een groep verhoogt zijn overlevingskansen. Want een paard dat alleen is, is een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Met zijn zeer subtiele manier van waarnemen, voelt het paard direct waar spanningen in het team zijn. Daar waar de druk het grootst is, reageert het paard op.

Maatwerk

Teamcoaching is maatwerk. Er zijn diverse mogelijkheden voor teamcoaching bij Center Stone Paardencoaching. Kies enkel voor de teamcoachingsessie of kies voor een dagvullend programma dat volledig in het teken staat van teambuilding. Center Stone helpt je graag bij het samenstellen en werkt hiervoor regelmatig samen met locale ondernemers. Denk aan:

  • teamcoaching met paarden (alleen sessie)
  • lunch
  • vergaderingmogelijkheid op unieke locatie
  • afsluitende borrel
  • diner op unieke locatie

Laat je wensen en ideeën aan ons weten en vraag vrijblijvend een offerte aan bij Center Stone.