Paardencoaching

Paardencoaching is het coachen van mensen met behulp van paarden. De inzet van paarden bij een persoonlijke coachsessie maakt het gemakkelijk om snel bij de kern van een bepaald thema te komen. Paarden geven namelijk directe feedback in hun gedrag zodra er iets verandert in jouw gedrag, gevoel, emotie of gedachten.

Je loopt de ring in en het paard reageert als in een kudde

Op het moment dat je de ring inloopt, waarbinnen de coachsessie plaatsvindt, merk je direct dat er van alles gebeurt. Dit heeft te maken met de rol van het paard als vlucht- en kuddedier. Als vluchtdier scant een paard voortdurend zijn omgeving af op mogelijke gevaren. Nu jij in de ring staat als potentieel nieuw kuddelid wil het paard weten of:

  • jij veilig bent om bij aan te sluiten
  • wat jouw positie in de kudde is

Om dit te bepalen, heeft een paard een zeer fijngevoelige intuïtie ontwikkeld. Zij zijn meesters in non-verbale communicatie en het lezen daarvan. Denk aan signalen, houding, lichaamstaal en gedrag. Dit hoort bij het natuurlijke gedrag van het paard. Lees hierover meer in het bericht over de inzet van natuurlijk paardengedrag.

Paardengedrag ondersteunend bij het coachen

Bij Center Stone gebruikt de paardencoach het natuurlijke gedrag van het paard om je uit te leggen in welke situatie een paard dit normaal vertoont. Vervolgens maakt de coach een koppeling naar datgene wat jij op dat moment vertelde of deed zonder daar een eigen interpretatie aan te geven. Het gaat erom wat er op dat moment gebeurt bij jou en wat het paard doet.

Paardencoaching gaat over persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van mensen. Het gaat niet over het trainen of het rijden van paarden.

Jijzelf maakt de vertaalslag naar binnen

De vertaalslag naar binnen maak jijzelf. De spiegelingen van het paard zijn puur, onbevooroordeeld en direct. Zij brengen jou in diep contact met de kern van jouw thema. Daarnaast ondersteunt de coach jou met de juiste vragen of vraagt je bepaalde oefeningen samen met het paard te doen. Zo komen gevoelens, emoties, gedachtenpatronen en overtuigingen die jou mogelijk in de weg staan aan het licht.