Verloop van een coachsessie

Bij paardencoaching heb je eigenlijk 2 coaches: de paardencoach en het paard dat meewerkt als co-coach. Jij bent samen met het paard in een ronde ruimte (ring) waarbinnen de coachsessie plaatsvindt. De paardencoach blijft buiten de ring.

In het eerste gesprek bepaal je het thema en doel waaraan je wilt werken

Voordat je aan een coachingstraject begint, bepaal je samen met de paardencoach het thema en het doel waaraan je wilt werken. In een intakegesprek -zonder paard- voorafgaand de eerste sessie stelt de coach jou een aantal vragen om helder te krijgen waaraan je wilt werken. Zo blijkt een hoofdthema vaak nog onderliggende thema’s te hebben die eerst moeten worden onderzocht. Ook gebeurt het dat er juist een heel ander thema blijkt naar boven komt.

Verloop van de sessie

Afhankelijk van jouw thema en wie je bent, bepaalt de paardencoach hoe de sessie er uit gaat zien. Soms betekent het contact maken met het paard en wat daaruit ontstaat al genoeg is. Een andere keer word je gevraagd bepaalde oefeningen met het paard te doen. In de sessie:

  • heeft het paard als co-coach een belangrijke taak en reageert op jouw houding, uitstraling en gedrag op dat moment.
  • loopt het paard tijdens de hele sessie los in de ring. Je mag het paard wel aanraken en aaien, maar niet vastpakken aan het halster. Het paard heeft een vrije keus om te gaan en staan waar het wilt. Zo blijven de spiegelingen van zijn gedrag zo zuiver mogelijk.
  • vertaalt de paardencoach het paardengedrag.
  • ondersteunt de paardencoach jou met de juiste coachingsvragen om tot inzichten te komen en je bewust te maken van bepaalde overtuigingen.
  • helpt de paardencoach jou om bepaalde patronen te doorbreken.

Duur van een sessie

Een paardencoachsessie duurt gemiddeld 1 uur. Soms duurt de sessie langer als het paard tijdens een sessie bijvoorbeeld een ander onderliggende thema naar voren brengt. Korter kan ook wanneer er in een sessie veel is aangeraakt en het dan voor dat moment genoeg is om te kunnen verwerken. Bij de eerste sessie hoort een intakegesprek en duurt de sessie 1,5 uur.

Persoonlijk coachingstraject

Paardencoaching is een traject waar meestal een paar sessies voor nodig zijn. Dat komt omdat er tijdens een paardencoachsessie veel wordt aangeraakt en in beweging gebracht. Om alles te verwerken en te intergeren in je leven, werkt Center Stone in meerdere sessies. Gemiddeld zo’n 3 of 4 sessies.

Hoeveel sessie er precies nodig zijn, hangt af van het thema waaraan je wilt werken. Dit stellen we vast in het intakegesprek bij de eerste sessie. Na afloop van deze sessie ontvang je een vrijblijvend advies voor een eventueel vervolgtraject.