Center Stone

De middelste steen uit het medicijnwiel heet Center Stone. Deze steen wordt ook wel Creator of Spirit Stone genoemd. Een medicijnwiel is een eeuwenoude rituele cirkel van stenen die oude culturen gebruik(t)en om het contact met zichzelf en de aarde te herstellen. 

De steen waarin alles met elkaar is verbonden

De middelste steen -de Center Stone- is de steen waarin alles met elkaar is verbonden: de krachten van de aarde, zon, maan, van de elementen water, wind, lucht en vuur en van het dieren- planten en mineralenrijk. De verschillende windrichtingen vormen de ingangen om met het wiel te werken. Elke windrichting staat voor een kwaliteit.

Werken op verschillende lagen: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel

Ook werkt het medicijnwiel door op de verschillende bewustzijnslagen: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Bij een persoonlijke coachsessie van Center Stone werkt de paardencoach samen met het paard juist op die lagen. In het centrum van het wiel zijn het fysieke, mentale, emotionele en spirituele met elkaar verbonden en in balans: daarom de naam Center Stone.